Svätá omša za zosnulých

Prvú nedeľu v mesiaci si v našej farnosti zvlášť spomíname na našich zosnulých, a to pri svätej omši v Kaplnke sv. Rozálie o 15.15 hod. Veriaci môžu túto svätú omšu obetovať za zosnulých príbuzných, priateľov a zároveň sa spojiť aj v úmysle za všetkých zosnulých farníkov a pochovaných na Cintoríne sv. Rozálie. Srdečne vás pozývame!