Adorácie

Počas nasledujúceho týždňa môžete prísť k osobnej modlitbe a poklone pred vyloženou Sviatosťou oltárnou vo farskom kostole v pondelok, utorok a stredu od 17.00-18.00 hod.