Kurzy biblickej hebrejčiny a gréčtiny

Aj tento rok ponúka Centrum pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta v spolupráci s Centrom spirituality Východ-Západ Michala Lacka a Slavistickým ústavom Jána Stanislava SAV výučbu základných biblických jazykov – biblickú hebrejčinu a gréčtinu.

Kurz hebrejčiny sa bude konať počas piatich sobôt od 8:00 do 12:00 hod v týchto termínoch: 26. februára, 05. a 26. marca, 07. a 14. mája. Prihlásiť sa je možné do 24. februára na emailovej adrese rlapko@gmail.com.
Biblická gréčtina sa bude vyučovať počas troch víkendov: 26.-28. augusta, 02.-04. septembra, 09.-11. septembra. Časy vyučovania budú upresnené neskôr. Prihlásiť sa je možné do 01. augusta na emailovej adrese rlapko@gmail.com.

Kurzy sa uskutočnia v budove Teologickej fakulty na Hlavnej 89 v Košiciach. Bližšie informácie môžete získať na emailovej adrese rlapko@gmail.com.