Svätá omša za zosnulých

Prvú nedeľu v mesiaci,6. februára 2022, budeme v Kaplnke sv. Rozálie sláviť tradičnú svätú omšu za zosnulých farníkov, za pochovaných na Cintoríne sv. Rozálie aj za ostatných zosnulých, na ktorých si veriaci pri sv. omši spomenú. Svätá omša sa začína o 15:15 hod, srdečne vás pozývame.