Svätá omša za zosnulých

V prvú nedeľu v mesiaci, 03. októbra, vás opäť pozývame na slávenie svätej omše za zosnulých. Bude sa slúžiť na tradičnom mieste, v Kaplnke sv. Rozálie so začiatkom o 15.15 hod. Obetujeme ju za všetkých zosnulých farníkov, za pochovaných na Cintoríne sv. Rozálie a za tých, na ktorých si prítomní veriaci vo svojich úmysloch spomenú.

Po naplnení kapacity kaplnky je možné využiť priestranstvo pred kaplnkou.