„Čo je Bohu nemožné?“

Rorátne sväté omše a ich slávenie sú už dobrým zvykom v našej farnosti počas adventného obdobia. Slávenie omše v sprievode zažatých sviec, ticha, akéhosi tajuplna a očakávania na Spasiteľa. Inak tomu nebolo ani v podvečer slávnosti Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Matky, ktorá počala a priniesla Svetlo na Zem. Plná obáv, strachu z neznáma, no zároveň plná svetla, Božej milosti, priazne a poslušnosti Bohu. Ona prvá nám ukazuje príklad toho, ako prinášať svetlo do temnoty dní a iste aj tohto času, ktorý žijeme. Priniesla nám svetlo nádeje, svetlo radosti, svetlo pokoja. Uverila, že Bohu nič nie je nemožné. Týmito slovami nás otec Marek viackrát povzbudil pri svojom príhovore a zároveň sa pýtal: „Čo je Bohu nemožné?“

V čom máme obavy? S čím zápasíme? Veríme, že máme Boha, ktorý si vie so všetkým poradiť?

Počas dnešného večera mne osobne silno zarezonovala aj otázka, ktorú sa pýta Boh Adama v rajskej záhrade: „Kde si?“ Keďže Božie slovo je živé, verím, že sa to Boh pýta aj dnes. Kde si? Kde sa nachádzaš? S čím bojuješ? Čo ťa trápi? Prečo sa predo mnou skrývaš? ….veď Bohu nič nie je nemožné!

Modlime sa, nech nám Duch Svätý svieti na našej ceste, po ktorej kráčame. Nech nás On sám napĺňa svojim svetlom, aby sme mohli svietiť v tomto svete a prinášať pokoj, radosť a povzbudenie pre iných. Nech nám zasvieti na to miesto, kde sa pred Bohom skrývame, kde sa bojíme a aby sme sa podľa príkladu Panny Márie s dôverou odovzdali do Božích rúk.

Ste srdečne pozvaní prežívať s nami spoločenstvo pri rorátnych svätých omšiach aj vo štvrtok a v piatok.

Zuzana