Nový školský rok sme začali s požehnaním

V utorok 01.09.2020 sme v našom farskom kostole slávili svätú omšu, pri ktorej sme sa modlili za našich predškolákov, žiakov a študentov. Do nového školského roka sme im vyprosovali potrebné dary Ducha Svätého a ochranu zdravia. Pri kázni sa p. kaplán zoznámil s prítomnými deťmi, pozisťoval čo to o strávených prázdninách, kto a na čo sa teší do školy. Nasledovalo požehnanie detí a školských tašiek, ktoré si doniesli so sebou. Svätú omšu hudobne doprevádzali deti z farského detského zboru.