Privítanie nového pána kaplána

Dnešná nedeľa mala pre naše farské spoločenstvo osobitný význam. Okrem toho, že je sviatok sv. Cyrila a Metoda – slovanských vierozvestov, ktorý si zasluhuje úctu celej krajiny, v našej farnosti sa udiala ešte jedna výnimočná udalosť.

Po úvodnom zazvonení a prvých tónoch organu sme s očakávaním pozorovali našich kňazov, ktorí prichádzali k oltáru. Všetci sme boli „zvedaví“ na nového pána kaplána. Hlavným celebrantom sv. omše bol náš pán farár otec Marek, ktorý sa k nám prihovoril aj počas kázne. V nej vyzdvihol predovšetkým našich slovanských vierozvestcov. Poukázal na ich snahu, obetu a dar v podobe písma a posolstva evanjelizácie, ktoré nám zanechali ako nenahraditeľnú súčasť našej viery. Napriek tomu, že oni zažili na svojej ceste kopec prekážok, nepochopenia, mali jeden druhého. Tým vyjadril, že sa všetci potrebujeme navzájom na budovanie spoločenstva, a tak ako potrebujeme my jeden druhého, aj on potrebuje svojich bratov – kaplánov. Poďakoval sa vdp. o. Radovi Lojanovi za jeho pomoc, ústretovosť, podporu, ktorú doteraz uňho mohol nájsť a tešil sa, že aj naďalej tu pre nás zostane. Zároveň s vďačnosťou privítal a uviedol do farnosti pána kaplána Blažeja, ktorému prisľúbil dostatok práce 🙂 Nový pán kaplán túto výzvu prijal s humorom a poznamenal, že v trojmesačnej lehote môže pán farár pristúpiť k reklamácii 🙂 Veríme, že pán kaplán tu vydrží dlhšie a bude sa medzi nami cítiť čo najlepšie. Srdečne ho vítame a vyprosujeme mu veľa síl, trpezlivosti, pokoja a darov Ducha Svätého.

Pán kaplán Blažej Revický sa narodil v Prešove a pochádza z obce Lúčka – Potoky pri Lipanoch v okrese Sabinov. Študoval na Teologickej fakulte v Košiciach a diakonskú prax vykonával v Michalovciach. Na kňaza bol vysvätený 13. júna 2016. Doterajšie pôsobiská boli Prešov a Valaliky. Od 01. júla 2020 je ustanovený za kaplána pre Farnosť sv. Ondreja v Košiciach.