Celodenná poklona

Celodenná poklona vo farskom kostole bude v piatok 3. júla, od 9.00-18.00 hod. Pozývame vás k tichej modlitbe a adorácii. Záujemcovia, ktorí chcú prísť na konkrétnu hodinu, sa môžu zapísať na hárok na nástenke v kostole.

Možnosť adorácie bude aj v pondelok a utorok od 17.00-18.00 hod.