Procesia na sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi

Vo štvrtok 11. júna 2020 o 15.15 hod. sme v Kaplnke sv. Rozálie slávili sv. omšu zo sviatku Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. História jeho slávenia, ktoré zaviedol pápež Urban IV, siaha až do 13. st. Podstatou sviatku je hlbšie uvedomenie si, že pri každej sv. omši sa chlieb a víno skutočne premieňa na Kristovo Telo a Krv. V závere sv. omše sa konala eucharistická procesia z vďaky za pomoc, ochranu a orodovanie sv. Rozálie u Nebeského otca v čase epidémie. Náš pán farár otec Marek prešiel cintorínom v sprievode zúčastnených veriacich a požehnal mesto a jeho obyvateľov na všetky svetové strany. Slávenie sa zavŕšilo spievaním hymnu Te Deum a eucharistickým požehnaním.