12 hodín na kolenách

Hlboko zasiahnutý plačom a prosbami o modlitby mnohých mojich priateľov z Talianska, vzhľadom na náročnú celosvetovú situáciu ohrozenia života mnohých pre šíriacu sa epidémiu, berúc v úvahu aj oprávnené obavy o zdravie nás i našich drahých, prosím o zjednotenie sa v modlitbách na kolenách zvlášť počas dvanástich hodín v nasledujúce nedele v čase trvania mimoriadneho stavu s prosbou za odvrátenie epidémie, za Božiu pomoc a ochranu pre ľudí v našej farnosti, v Košiciach, na Slovensku, v Európe i na celom svete.

V nedeľu 29. marca 2020 bude farský Kostol sv. Ondreja v Košiciach na Podhradovej otvorený k Eucharistickej poklone a súkromnej modlitbe od 8:00 do 20:00.

Prosím veriacich, aby počas dňa prichádzali jednotlivo, dodržiavali od seba predpísaný odstup minimálne 2 metre a mali počas modlitby ochranné rúško. K nepretržitej dvanásťhodinovej modlitbe sa môžeme pripojiť aj v našich domácnostiach.

Nech nás ochraňuje Matka Božia, nech nás uzdravuje a bojuje za nás apoštol Ondrej a nech sa za nás prihovára svätá Rozália, ktorá naším predkom vyprosila od Nebeského Otca odvrátenie zákernej morovej epidémie.

otec Marek