Fotky z 2. Farského plesu

Vážení účastníci 2. Farského plesu Rímskokatolíckej farnosti sv. Ondreja v Košiciach, dávame vám do pozornosti, že fotografie z tejto akcie si môžete pozrieť na farskej webovej stránke v sekcii Galéria.

V prípade žiadosti o stiahnutie niektorej fotografie nás prosím kontaktujte na e-mailovej adrese svondreja.sk@gmail.com.