Súkromné modlitby a bohoslužby v Kaplnke sv. Rozálie

Počas obdobia zákazu verejných bohoslužieb sa v Kaplnke sv. Rozálie denne konajú súkromné modlitby a sv. omše bez účasti veriacich za ochranu pred epidémiou a pomoc pre chorých.