Večer milosrdenstva

Komunita Emanuel srdečne pozýva na ďalší večer milosrdenstva s témou „Bez prestania sa modlite…“ vo štvrtok 27. februára 2020 v našom farskom kostole. Začíname sv. omšou o 18:00 hod a po nej bude nasledovať adorácia, pri ktorej moderované slovo strieda ticho a piesne pod vedením členov Komunity Emanuel.