Stretnutie birmovancov

Najbližšie stretnutie birmovancov bude vo štvrtok 20. februára pri svätej omši o 18.00 hod. Po nej nasledujú skupinky.