Stretnutie birmovancov

Pozývame birmovancov na najbližšie stretko, a to vo štvrtok 13. februára 2020. Začíname svätou omšou o 18.00 hod, po nej budú nasledovať skupinky.