Všetko najlepšie o. Marek!

Milý o. Marek, v mene našej farskej rodiny Vám želáme všetko najlepšie k Vášmu sviatku. Nech Vás náš Pán požehnáva a chráni od všetkého zla, nech Vám daruje dobré zdravie, silu a vytrvalosť vo Vašej duchovnej službe, nech nachádzate v nás, svojich farníkoch, potrebnú podporu, pomoc a povzbudenie. Želáme Vám, aby ste nestratili horlivosť hlásať Evanjelium ako sv. Marek, aby ste ako sv. Ondrej priviedli mnohých bližšie ku Kristovi, a aby Vám odvaha sv. Agáty bola posilou v každom, nielen duchovnom boji. Sme radi, že Vás máme 🙂