Požehnanie rodín a príbytkov

V našej farnosti budeme mať dňa 29. decembra, v Nedeľu Svätej rodiny, požehnanie rodín a ich príbytkov. Duchovný otec v sprievode spevu mládežníkov z farnosti bude požehnávať domácnosti v popoludňajších hodinách.

Záujemcovia sa môžu nahlásiť v sakrestii kostola. Je potrebné uviesť meno, adresu a telefonický kontakt.