Večer milosrdenstva

Komunita Emanuel srdečne pozýva na ďalší večer milosrdenstva s témou „Usporiadajte dni radosti“ vo štvrtok 5. decembra 2019 v Kostole sv. Ondreja na Podhradovej v Košiciach. Začíname sv. omšou o 18:00 hod a po nej bude nasledovať adorácia, pri ktorej moderované slovo strieda ticho a piesne pod vedením členov Komunity Emanuel.