Volanie na Otca

Spoločenstvo mladých v našej farnosti Mahaim vás pozýva na ďalšie modlitbové stretnutie „Volanie na Otca“, ktoré sa uskutoční v nedeľu 24.11.2019 o 17:00 hod v našom farskom kostole. Túžime sa zjednotiť v modlitbe volaním na nášho Nebeského Otca. Chceme vytvárať jednotu medzi kresťanskými spoločenstvami v našom meste a spoločne sa modliť aj za celú našu arcidiecézu.

PROGRAM
17:00-17:30 Modlitba chvál – kapela zo spoločenstva Mahaim
17:30-18:00 Slovo – o. Henrich Grejták
18:00-19:00 Modlitba chvál, moderovaná adorácia, Eucharistické požehnanie