Príprava na slávnosť sv. Ondreja

Vo štvrtok 21. novembra začíname v našom farskom kostole Novénu a bezprostrednú prípravu na sviatok nášho patróna sv. Ondreja. Votívne sväté omše budú každý deň spojené s modlitbami za rôznych členov farského spoločenstva. Srdečne Vás pozývame!

Program sv. omší ku cti sv. Ondreja, apoštola

Štvrtok, 21. novembra o 18:00 hod/ Apoštol Ondrej a povolania. Modlitby za duchovné povolania.
Piatok, 22. novembra o 18:00 hod/ Apoštol Ondrej a deti. Modlitby za deti a požehnanie detí.
Sobota, 23. novembra o 8:00 hod/ Apoštol Ondrej a neveriaci. Modlitby za tých, čo neveria a ľahostajných vo viere.
Nedeľa Krista Kráľa, 24. novembra o 8:00 a 10:00 hod/ Apoštol Ondrej a rodiny. Požehnanie manželstiev a rodín.
Pondelok, 25. novembra o 18:00 hod/ Apoštol Ondrej a chorí. Modlitby za chorých, vysluhovanie sviatosti pomazania nemocných.
Utorok, 26. novembra o 18:00 hod/ Apoštol Ondrej a seniori. Modlitby za seniorov a požehnanie seniorov.
Streda, 27. novembra o 7:00 hod/ Apoštol Ondrej a zosnulí. Modlitby za zomrelých.
Štvrtok, 28. novembra 2018 o 18:00 hod/ Apoštol Ondrej a mladí. Modlitby za mladých a požehnanie mladých.
Piatok, 29. novembra o 18:00 hod/ Apoštol Ondrej a komunita. Modlitby za farnosť.


Sobota, 30. november o 10:00 hod Sviatok sv. Ondreja, apoštola – slávnostná sv. omša a zverenie farnosti sv. Ondrejovi s požehnaním oleja sv. Ondreja a pomazaním veriacich.