Stretnutie birmovancov

Pozývame našich birmovancov na svätú omšu vo štvrtok 28. novembra o 18.00 hod vo farskom kostole. V rámci slávenia Novény k nášmu patrónovi, sv. Ondrejovi, sa duchovný otec v kázni zameria na vzťah apoštola Ondreja k mladým. Zároveň sa budeme modliť za našich mladých a bude im pri sv. omši udelené osobitné požehnanie.

Po svätej omši bude stretnutie birmovancov v skupinkách.