Víkendovka pre bezdetné páry

Po roku je opäť na východe Slovenska pripravená víkendová oáza pre bezdetných manželov. Bude sa konať od 18. do 20. októbra 2019 v Bardejovských Kúpeľoch.Špecifické okolnosti Vášho bezdetného manželstva chceme prežiariť silným príbehom bezdetného Abraháma, ktorý „s vierou poslúchol, keď bol povolaný,… išiel a ani nevedel, kam ide.“ (Hebr 11, 8)

Cena pobytu je 120€/pár, registrácia na: vikend.manzelia@gmail.com

Víkendová oáza pre bezdetné páry je trojdňový program, ktorý má za cieľ vytvoriť pokojný priestor na výmenu skúsenosti, odkrývanie nových súvislostí, hlbšie sebapoznávanie, stíšenie, tvorivý oddych. Pomáha spoločne objavovať skryté pramene lásky uprostred vyschnutých území.