Sv. omša v Kaplnke sv. Rozálie

Pozývame všetkých veriacich na každomesačnú sv. omšu za zosnulých farníkov, pochovaných na cintoríne sv. Rozálie ako aj za všetkých, na ktorých si prítomní veriaci počas sv. omše spomenú. Bude sa slúžiť v nedeľu 7. júla o 15.15 hod v Kaplnke sv. Rozálie.