Sväté Písmo putuje ďalej

V nedeľu 26.mája 2019, kedy sme v Košiciach slávili Deň rodiny, sa skončilo čítanie putovného Svätého Písma v našej farnosti. Písmo sme v rámci slávnostnej sv. omše v katedrále odovzdali ako obetný dar o. arcibiskupovi Bernardovi Boberovi, ktorý adresoval poďakovanie farníkom za zapojenie sa do tejto služby. Po slávnosti si Bibliu prevzala Farnosť sv. Gorazda a spol. na Terase.

„Púť“ Svätého Písma v našej farnosti sa začala presne pred rokom, 27.mája 2018, na Deň rodiny. Pri sv. omši ju prebral náš duchovný otec Marek, ktorému zároveň pripadla úloha prvého čitateľa. Do čítania putovnej Biblie sa zapojilo celkovo 40 rodín našej farnosti, niektoré rodiny boli zapojené aj dvakrát. Odovzdávanie Písma prebiehalo vždy v nedeľu po sv. omši, počas ktorej bolo vystavené v kostole. Čítalo sa na pokračovanie, od knihy Genezis. Počet strán nebol určený, každá rodina čítala podľa svojich možností. Záverečnú bodku za čítaním urobil náš duchovný otec Rado.

Za povšimnutie stojí fakt, že sme ako dosiaľ jediná farnosť nielen prečítali celé Písmo, ale začali sme aj druhé kolo. Je to určite pekným svedectvom toho, že sme z Božieho slova čerpali naozaj každý deň. Potvrdzujú to aj slová mnohých z vás, ktorí ste vyjadrili radosť a vďačnosť z tejto aktivity. Vďaka iniciatíve jednej z farníčok sa vymenila aj väzba putovného Písma, ktorá už bola značne poškodená. Aj to je pekným znakom toho, že v našej farnosti máme ľudí, vážiacich si dar, ktorý sme dostali od Nebeského otca- Božie slovo. Za jej vnímavosť a zabezpečenie opravy sa chceme úprimne poďakovať.

Zároveň patrí naša vďaka aj všetkým farníkom a našim duchovným otcom, ktorí sa zapojili do tejto modlitebnej aktivity. Hoci sa toto spoločné čítanie skončilo, nič nebráni tomu, aby sme po živom Slove siahli aj v nadchádzajúcich dňoch v našich domovoch. Želáme vám, aby prežité chvíle so Svätým Písmom počas uplynulého „putovného“ roka priniesli veľa duchovného ovocia do vašich životov, rodín a vzťahov.