Votívna sv. omša s modlitbami za uzdravenie

V pondelok 27. mája o 18:00 hod slávime votívnu sv. omšu o sv. Ondrejovi, apoštolovi, patrónovi nášho chrámu a farnosti. Počas sv. omše sa budeme modliť za uzdravenia od chorôb tela i duše, za oslobodenie a budeme si vyprosovať požehnanie a ochranu. Po modlitbách k sv. Ondrejovi a Eucharistickej poklone sa bude udeľovať pomazanie olejom sv. Ondreja, požehnaným v deň jeho sviatku. Hudobne nás počas celého večera bude sprevádzať spoločenstvo Mahaim. Srdečne Vás pozývame!