Kurz Blahoslavenstvá

Bratia augustiniáni Vás pozývajú na kurz s názvom Blahoslavenstvá, ktorý sa uskutoční od 20.2.2019- 24.4.2019 v priestoroch Kláštora sv. Augustína, každú stredu od 18:00- 20:30 hod.

Ježišova reč na vrchu začína blahoslavenstvami. Je to občiansky preukaz – identifikačná karta kresťana. Kurz BLAHOSLAVENSTVÁ je o prehĺbení viery v Boha, pochopení základu Ježišovej reči na vrchu, o pochybnostiach a zmysle života, o hodnotách, ktoré sa oplatí žiť. Je o zdieľaní viery, o hľadaní, lepšom porozumení evanjeliu spolu s druhými v spoločenstve.

Ak si niekto z nás kladie otázku „Čo treba robiť, aby sa človek stal dobrým kresťanom?“, odpoveď je jednoduchá: treba robiť, každý svojím spôsobom to, čo hovorí Ježiš v reči o blahoslavenstvách. (Pápež František)

Prihlásiť sa môžete tu: http://www.aug.sk/akcie/blahoslavenstva/