Večer milosrdenstva s Komunitou Emanuel

Komunita Emanuel Vás srdečne pozýva na ďalší večer milosrdenstva na tému: Požehnaný, ktorý sa uskutoční dňa 31. januára 2019 o 19:00 v našom farskom kostole. Hodina strávená pred vyloženou Sviatosťou oltárnou, počas ktorej je možnosť sv. spovede a modlitby príhovoru. Moderované slovo strieda ticho a spevy pod vedením členov Komunity Emanuel.

Viac o komunite tu: