Ďakovná omša na konci roka a pomazanie olejom sv. Ondreja

Pozývame celú farnosť na ďakovnú sv. omšu na konci roka 31.decembra o 16:00. Veľa sme od Pána dostali, tak buďme úprimne vďační. Vzhľadom k tomu, že Silvester pripadol v tomto roku na posledný pondelok v mesiaci, budeme po ďakovnej omši mazať olejom sv. Ondreja. Sv. Ondrej je náš patrón a zároveň veľký pomocník v boji s chorobami duše i tela. Na pomazanie pozývame nie len chorých, ale všetkých, ktorí túžia po ochrane Božej a Božom požehnaní, ktoré sv. Ondrej vyprosuje.

Na príhovor sv. Ondreja nech nás žehná Pán, a nech nás uzdravuje od každej choroby tela i duše, nech nás oslobodzuje z každého puta so zlom a chráni nás na našej pozemskej púti.