Správa Cintorína sv. Rozálie

UZATVORENIE CINTORÍNA

V súlade s rozhodnutím krízového štábu mesta Košice zo dňa 19. marca 2020
o uzatvorení Verejného cintorína a urnového hája pri Krematóriu pre verejnosť a
v záujme ochrany zdravia občanov, prevádzkovateľ cintorína sv. Rozálie

rozhodol

o predĺžení uzatvorenia cintorína pre verejnosť dňom 3. apríla 2020 až do odvolania.

Počas trvania obmedzení nariadených vládou SR, Kanceláriu správy cintorína
kontaktujte telefonicky v čase úradných hodín, a to v prípadoch:

Záujmu o nové hrobové alebo urnové miesta 0944 02 05 63

 Pohrebu, pochovávania, ukladania urien, úhrady nájmu 0911 71 79 89.

Email: cintorinsvrozalie@gmail.com

Z dôvodu ochrany občanov správca umožní pochovávanie nad hrobom v úzkom rodinnom
kruhu a ukladá účastníkom pohrebu a klientom správy cintorína povinnosť použitia
ochranného rúška.

Košice, 3. apríl

2020 Testimony s.r.o


Kde nás nájdete


Úradné hodiny

Po – 8:00 – 12:00 | 13:00 – 15:00

Ut – 8:00 – 12:00 | 13:00 – 15:00

St – 8:00 – 12:00 | 13:00 – 16:30

Št – 8:00 – 12:00 | 13:00 – 15:00

Pi – 8:00 – 12:00


Adresa

Testimony s.r.o.

Rozálska 11

040 01 Košice

(Budova pri kaplnke sv. Rozálie v areáli cintorína)


E-mail

cintorinsvrozalie@gmail.com


Konateľ

JCDr. Marek Ondrej


Prokurista

Anna Vachnová


Mobil

Anna Vachnová | 0911 061 994

– Nové hrobové a urnové miesta
– Obnova hrobov a hrobiek
– Objednávky na kamenárske práce

Ing. Lucia Sečková | 0911 757 989

– Podnájomné zmluvy na hrobové miesta
– Úhrady za podnájom
– Prijímanie žiadostí: úprava HM, čistenie a údržba, exhumácie

Mgr. Slavomíra Kováčová | 0911 717 989

– Vybavovanie pohrebného obradu a pochovávania
– Povolenia na úpravu HM, čistenie a údržbu, exhumácie

Jaroslav Vinca | 0944 020 563

– Prevádzka cintorína: kosenie, stromy, odpady, voda