Stretnutie birmovancov

Birmovanci sa tento týždeň stretnú v utorok 28. mája a vo štvrtok 30. mája pri sv. omši o 18.00 hod.