Služba ucha a modlitby

Druhého apríla začal vo farnosti pilotný projekt so službou ucha a so službou modlitby. Na duchovný rozhovor budete môcť prísť v pracovné dni od 10:00 do 12:00 hod. Požiadať o službu modlitby kňaza bude možné v pracovné dni od 13:00 do 15:00 hod.

Zároveň pridávame už k jestvujúcim časom popoludňajších úradných hodín aj úradné hodiny dopoludnia pondelok až piatok od 9:00 – 10:00 hod. V prípade pohrebu, či vyučovania bude služba v daný deň na potrebný čas prerušená. Poverený touto službou je p. kaplán Michal Bodnár.