Večeradlo s Pannou Máriou

V sobotu 06. apríla o 17:00 hod pozývame členov ružencového spoločenstva a všetkých ctiteľov Panny Márie na každomesačné mariánske večeradlo vo farskom kostole. Po ňom nasleduje svätá omša o 18:00 hod.