Stretnutie prvoprijímajúcich detí

Rodičia a prvoprijímajúce deti sa stretnú vo farskom kostole v stredu 21. februára o 17:15 hod. Nasledovať bude detská sv. omša o 18:00 hod, na ktorú pozývame všetky deti a rodičov farnosti.