Stretko birmovancov

V utorok 20. februára pozývame našich birmovancov na pravidelné stretnutie, ktoré začne pri sv. omši o 18.00 hod a po nej pokračuje v skupinkách.