Biblické stretnutie

Pozývame vás na ďalšie spoločné biblické stretnutie vo farskom kostole, ktoré bude v utorok 13.februára po sv. omši o 18:30 hod.