Celodenná adorácia

V piatok 02.februára vás pozývame na tichú adoráciu a poklonu pred Sviatosťou Oltárnou v čase od 9:00 – 18.00 hod vo farskom kostole. Prosíme tých, ktorí môžu prísť na celú hodinu, aby sa zapísali na nástenku v kostole.