Celodenná poklona

V piatok 01. decembra bude v našom farskom kostole od 9:00 – 18:00 hod prvopiatková celodenná adorácia. Pozývame veriacich k tichej modlitbe a rozjímaniu pri Sviatosti Oltárnej. Prosíme tých, ktorí môžu prísť na vybraný čas, aby sa vopred zapísali do zoznamu na nástenke. Ďakujeme.