Stretnutia manželov

Srdečne pozývame všetky manželské páry našej farnosti na spoločné pravidelné mesačné stretnutia v našom farskom kostole. Prvé stretnutie bude v pondelok 2. októbra po sv. omši o 18:30 hod. Môžete prísť rôzne manželské páry: mladí manželia, skúsení manželia, aj zrelí manželia.
Tešíme sa na spoločné stretnutia, výmenu skúseností i vzájomné obohatenie nie len v oblasti duchovnej, ale aj v praktickej, či spoločenskej. Spoločne takto vytvorme oázu prijatia, vypočutia i obohatenia sa do svojho manželského, rodinného i duchovného života.