Stretnutie prvoprijímajúcich detí

V stredu 27. septembra bude vo farskom kostole stretnutie rodičov a prvoprijímajúcich detí na detskej sv. omši o 18:00 hod. Pozývame aj všetky ostatné deti a ich rodičov!