Adorácie vo farskom kostole

V tomto týždni bude možnosť modlitby a adorácie pri Sviatosti Oltárnej v pondelok, utorok a stredu od 17:15-18:00 hod a vo štvrtok po sv. omši do 19:00 hod.