Stretnutie prvoprijímajúcich

V stredu 29. marca o 17:15 hod pozývame rodičov prvoprijímajúcich detí na stretnutie s p. kaplánom vo farskom kostole. Deti budú mať súbežne nácvik spevu.