Svätá omša za zosnulých

Piateho marca, v prvú nedeľu v mesiaci, Vás srdečne pozývame na tradičnú svätú omšu za zosnulých. Budeme ju slúžiť v kaplnke sv. Rozálie o 15:15 hod za zomrelých farníkov, za pochovaných na cintoríne sv. Rozálie a za všetkých, na ktorých si prítomní veriaci spomenú.