Adorácie tento týždeň

Tento týždeň bude adorácia vo farskom kostole v pondelok, utorok a piatok od 17:15 hod a vo štvrtok po sv. omši do 19.00 hod.