Celodenná adorácia na prvý piatok

V piatok 07.októbra bude v našom farskom kostole celodenná adorácia pred Eucharistiou. Sviatosť bude vyložená od 9.00-18.00 hod; pozývame vás kedykoľvek v tomto čase k tichej osobnej modlitbe pri Pánovi. Kto môže prísť na celú hodinu, prosíme, aby sa napísal na hárok na nástenke v kostole.

Zároveň vás pozývame v tento deň osláviť spomienku na Ružencovú Pannu Máriu spoločnou modlitbou sv. ruženca o 17.30 hod a slávnostnou sv. omšou o 18.00 hod.