Adorácia vo farskom kostole

V tomto týždni môžete využiť možnosť tichej modlitby a poklony pred vyloženou Eucharistiou v pondelok, utorok a piatok od 17.00-18.00 hod a vo štvrtok po sv. omši do 19.00 hod.