Celodenná adorácia

Prvý piatok v mesiaci, 05. augusta, vás opäť pozývame k modlitbe a stíšeniu sa pred Sviatosťou Oltárnou počas celodennej adorácie. Bude v našom farskom kostole v čase od 9.00-18.00 hod. V prípade možnosti prísť na celú hodinu vás prosíme o zapísanie sa na rozpis na nástenke.

Okrem toho môžete v tomto týždni prísť na osobnú modlitbu pred Sviatosťou v pondelok, utorok, stredu od 17.00-18.00 hod a vo štvrtok po sv. omši do 19.00 hod.