Farská kancelária počas prázdnin

Oznamujeme veriacim, že farská kancelária bude počas mesiacov júl a august otvorená po sv. omšiach.