Svätá omša za zosnulých

Dnešnú nedeľu 03. júla sa v našej farnosti slúži tradičná bohoslužba za zosnulých farníkov, za pochovaných na Cintoríne Rozália a za všetkých zosnulých, na ktorých si prítomní veriaci spomenú. Svätá omša bude v Kaplnke sv. Rozálie o 15.15 hod. Srdečne vás pozývame!