Celodenná adorácia

V prvý piatok mesiaca bude v našej farnosti celodenná tichá adorácia pred Eucharistiou. V čase od 9.00 do 18.00 hod vás pozývame do farského kostola k osobnej modlitbe a stíšeniu pred vyloženou sviatosťou Oltárnou. V prípade možnosti prísť na celú hodinu sa môžete zapísať na hárok na nástenke v kostole.